top of page
Dark Clouds

Människor i rörelse

Det händer någonting riktigt intressant i vårt avlånga land: Regioner, kommuner och orter har för första gången möjlighet att visa sin konkurrenskraft genom att erbjuda hög livskvalité.

Människor, särskild de välutbildade, väletablerade med några års arbetslivserfarenhet är i rörelse som sällan förr. Att villapriserna har stigit är ett av tecknen på att människor flyttar. Utflyttningstrenden från storstäderna som hållit i sig i flera år nu är en annan.

statistik över utflyttning från storstadskommunerna
mann-i-ror

Arbetsmarknaden förändras 

Arbetsmarknaden har förändrats. I USA pratas det om The Great Resignation, alltså en mycket stor rörlighet av medarbetare där rekordmånga har sagt upp sig under sista året. De redan pressade arbetsgivarna tycks vara på gränsen till förtvivlan i sin jakt på talanger.

Än verkar inte trenden har kommit till Sverige fullt ut men arbetsmarknaden förändras i högt tempo även här.

Den gröna jobbrevolutionen kommit igång på riktigt - och till en nämnvärd del utanför storstadsområdenas gamla innovationshubbar. Batteribältet i norr är ett välkänt exempel på hur högkvalificerade människor är i rörelse. Även biologiska råvaror som exempelvis trä blir allt viktigare i den gröna omställningen och skapar innovativa jobb på nya platser. Stora infrastrukturprojekt finns landet runt för att bygga nya tåg och nya elkraftverk som krävs för klimatomställningen.

Wind Turbines

Samtidigt har pandemi-hemmakontoret lärt oss att jobba på distans på ett helt annat sätt än tidigare och de flesta experter är överens om att det aldrig kommer att bli som förr. Hybridkontoret, där man jobbar på plats några dagar i veckan och hemma resterande tid tycks bli normen i många branscher och möjligheten till renodlat distansarbete har förbättrats.

Det har helt enkelt blivit möjligt att överge staden utan att behöva överge arbetsplatsen man älskar. Det finns gott om uppdrag även utanför storstadsregionerna - och ofta just de innovativa, gröna jobb som är så eftertraktade av många svenskar. Samtidigt finns det möjlighet att, helt enkelt, ta med jobbet du redan har till en plats som du själv kan välja.

Nu kan företag konkurrera om kompetens genom livskvalitén i närområdet


När vi pratar med arbetsgivare och deras stödfunktioner hör vi ofta talas om hur kompetensbristen runtom i landet hindrar tillväxt. Det är alltså oerhört viktigt att vara lyhörd för hur just din region och just din ort kan locka till sig talanger.

 

För första gången kan regionerna - med rätt verktyg - konkurrera om kompetens med hjälp av sin livskvalitet. Detta i sin tur bidrar aktivt till framgångsrika företag i regionen.

För företagen innebär den post-pandemiska rörligheten och medvetenheten en orörd potential. Nu kan företag locka nya medarbetare genom att visa att det finns möjlighet att kombinera en riktigt bra livsplats med en betydelsefull karriär.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att få uppmärksamhet utanför din region? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

bottom of page