top of page
_MG_6639.JPG

Landsbygd eller glesbygd

Det är lätt hänt att man blanda ihop glesbygden och landsbygden men det finns viktiga skillnader mellan de två typer av bebyggelse. 

Service Name

Nybyggare på glesbygd särskils från landsbygdsutvecklingen. 

Glesbygden uppstår i karga miljöer där det finns en lokal begränsad tillgänglig resurs. Det vill säga glesbygdens tillväxt har en gräns kopplat till tillgången av den här resursen. 

🏗️ Landsbygden däremot sprids vanligtvis allt eftersom över landskapen - gärna längs trafikleder såsom vägar eller flödar. Resultatet blir en jämn bosättning över en stor areal i landsbygden, i jämförelse med glesbygden som kännetecknas av enskilda byar omgivna av vildmark. 

🌾Det är alltså inte bara en fråga av tid och befolkningsökning tills glesbygd blir till landsbygd på samma sätt som landsbygd har en tendens att blir allt tätare befolkad. Snarare utvecklas glesbygden ofta i cyklar beroende på tillgång och efterfrågan till de resurser som finns. 

Frågan är vad som kommer händer glesbygden nu där services blir allt oftare oberoende från orten tack vara internet. När det alltså går att bo i glesbygd men jobba åt kund i stan.

En möjlig utveckling är  glesbygdens småskalighet och nära till naturen blir till en slags resurs som i sin tur lockar till sig människor som ger stöd till den lokala ekonomin. 

Service Name

Problemet med glesbygdsforskningen är småskaligheten.

 

För det är just mångfalden bland avlägsnare byar, alltså att inget samhälle är sin granne likt, som särskiljer de. 

📊 I letandet efter hårda, jämförbara fakta drivs mycket av forskning idag med hjälp av statistik. Men statistik har svart att ta till sig mångfald och en bredd spektrum av olika värden. 

🗺️ Ta det bär exemplet: Blandar man ihop mellanstäder som Umeå eller Gävle med glesbygdslandskapet i inlandet så får man en statistisk mellanvärde som inte beskriver varken det ena eller det andra särskild bra.

Och det statistiska medelvärdet ger absolut ingen underlag till att agera efter någon orts behov.

Eller i andra ord: Det verktyget som mycket av forskning lutar sig på hjälper inte med att förstå och ännu mindre med att skapa strategier åt glesbygden. Du får alltså lov att ta det som skrivs om glesbygdens framtid med en ordentligt nypa salt. 
 

DSC_0555.JPG
Magdalena.jpg

Name, Title

Vill du lära mer om glesbygden, dess tillgångar och särskilda karaktärsdrag? Kontakta oss redan idag eller följ oss via sociala media

bottom of page