top of page
dr Magdalena Pfaffl


För tillväxtbolag med verksamhet utanför storstadsområden är det svårt att säkra kompetensförsörjningen

Vi har tagit fram ett verktyg som minimerar risken av avbrutna uppdrag vid flytt i samband med en nyanställning.

Att säkra sin kompetensförsörjning handlar inte enbart om att hitta talang som är intresserat i att flytta till en mindre ort, utan även om att hålla hen kvar i företaget.

 

65% av uppdrag avbryts i förtid

Statistisk sett avbryts ett av tre uppdrag i förtid och på 65% av dessa är anledningen att familjen inte lyckats etablera sig på den nya orten. En flytt långt hemifrån till en helt annan landsdel kan på många sätt och visa jämföras med ett utlandsuppdrag. Jag har pratad med många chefer i bolag utanför storstadsområden som berättar om hur de har tappat nyckelkompetens efter bara ett – två år på grund av familjens återflyttning till storstaden. 

Vi har tagit fram ett verktyg som minimerar risken

Vi samarbetar idag med företag och privatpersoner i samband med en flytt.

Verktyget har tagits fram baserande på tio års forskning och samtal med hundratals människor både innan och efter flytten.

​​​

Stödja nyckelkompetens

Programmet passar bra för medarbetare med senior kompetens som rekryterats till positioner på orter där det finns ett stort utbud av olika livsplatser inom pendelavstånd.

Woman Kayaking

Magdalena har djup kunskap om varför man ska eller inte ska välja ett visst område. Hon kan ge fler dimensioner för att förstå vad du kan titta på utöver "ett fint hus"

bottom of page