top of page
Wooden Hut

Tillsammans med våra partners pågar utvecklingen av en databas för Sveriges lands- och glesbygd. Databasen ska möjliggöra för dig, som fundera på ett liv på landet att hitta till stället där du och din familj skulle trivas. 

Mindre orter kännetecknas av en mycket stor mångfald. Även inom samma geografiska område är variationerna stora. Det räcker inte att flytta till en viss region för att hitta hem. Val av rätt samhälle är helt avgörande för att uppnå ett hållbart resultat, både för både dig som flyttar och för samhället som tar emot. 

Idag är det oftast slumpen, såsom familjära kopplingar eller tillgänglighet av jobb, som avgör var man väljer att bo. Vi hos Ares Habitats tror att många inte känner till de alternativ och möjligheter som finns. Vi arbetar för att individer och familjer ska kunna ta beslut utifrån strukturerad information och med stöd och vägledning igenom hela processen. Det kommer hjälper även dig som är eller stödja arbetsgivare utanför storstadsområden genom att ge dig ett ess i ärmen för din kompetensförsörjning.

Besök www.heterotopia.se idag för att läsa mer om databasen och få hjälp med din flytt. 

Är du arbetsgivare utanför storstaden och vill veta hur vi kan hjälpa dig komma i kontakt med och behålla kompetens? 
almi.png
bottom of page