top of page

Ares Habitats

Alla människor har rätt att leva där de trivs bäst.

Start

Ares Habitats grundades året 2020 för att matcha människor och livsplatser. 

Om oss
Magdalena.jpg

Dr Magdalena Pfaffl

ägare av Ares Habitats

Ares Habitats grundare, Magdalena Pfaffl doktorerade efter fem års forskning om glesbygden i Sverige, Israel och Australien. Hon fascineras av glesbygdens mångfalden och den stora potential som uppstår när folk hittar ihop och hittar en gemensam drivkraft. Magdalena grundade Ares för att resultaten av hennes forskning skulle nå ut och komma till användning.

Hennes resultat grundar sig på forskning om framtida bosättningar på planeten Mars. Genom detta djärva ansats lyckades hon ifrågasätta gamla fördomar om glesbygdens framtid och potential. 

Vara Kärnområden

Glesbygdsutveckling

Vi tillhandahåller särskild expertis angående landsbygden och dess potential.

 

Vi erbjuder vår expertis till regioner och kommuner som stöd i deras landsbygdsutvecklingsarbete, samt åt företag och föreningar med en intresse i glesbygden. 

Oss finns tillgängligt som konsult eller som föreläsare och utbildare.

Innovation

Vi främjar er organisation med verktyg för att stärka innovationskraften. Att våga tänka från djärva nya håll kan leda till banbrytande och innovativa resultat bortom gamla fördomar och tankesätt. 


Mångfald och möjlighet att leva och jobba utifrån sina egna villkor är viktiga nycklar till framgång. Vi hjälper gärna er organisation att nå längre på vägen dit. 

Regionsmarknadsföring

Genom att använda databaserade lösningar kan du utnyttja ortens livskvalité och unika tillgånger för att attrahera de människor som kommer at trivas allra bäst

Trivs man så vågar man också satsa och vara innovativ. Därför ger en hållbara flytt det bästa utfallet för både arbetsgivare och samhällen. 

Kontakt

Kontakta oss

info@areshabitats.se | +46 76 1100 396

Tack för ditt meddelande. Vi hör av oss inom kort!

Det är innovationen och driftigheten som kommer med att ha hittat precis rätt som fascinerar oss mest.
hallbarhetsmal.png
bottom of page