Ares Habitats

Vi kan glesbygden.

 

Ares Habitats grundades året 2020 för att främja glesbygden. Genom våra expertkunskaper känner vi väl till avlägsna byars mångfald och höga potential.

  • LinkedIn
  • Instagram
 
Magdalena.jpg

Dr Magdalena Pfaffl

ägare av Ares Habitats

Ares Habitats grundare, Magdalena Pfaffl doktorerade efter fem års forskning om glesbygden i Sverige, Israel och Australien. Hon fascineras av glesbygdens mångfalden och den stora potential som uppstår när folk hittar ihop och hittar en gemensam drivkraft. Magdalena grundade Ares för att resultaten av hennes forskning skulle nå ut och komma till användning.

Hennes resultat grundar sig på forskning om framtida bosättningar på planeten Mars. Genom detta djärva ansats lyckades hon ifrågasätta gamla fördomar om glesbygdens framtid och potential. 

Vara Kärnområden

Glesbygdsutveckling

Vi tillhandahåller särskild expertis angående landsbygden och dess potential.

 

Vi erbjuder vår expertis till regioner och kommuner som stöd i deras landsbygdsutvecklingsarbete, samt åt företag och föreningar med en intresse i glesbygden. 

Innovation

Vi främjar er organisation med verktyg för att stärka innovationskraften. Att våga tänka från djärva nya håll kan leda till banbrytande och innovativa resultat bortom gamla fördomar och tankesätt. 


Mångfald och möjlighet att leva och jobba utifrån sina egna villkor är viktiga nycklar till framgång. Vi hjälper gärna er organisation att nå längre på vägen dit. 

Glesbygdsdatabasen

Tillsammans med våra partners pågar utvecklingen av en databas för Sveriges glesbygd. Denna databasen ska möjliggöra för dig, som har tanken på ett liv på landet att hitta till stället där du och din familj skulle trivas

Prenumerera gärna på vart nyhetsbrev så du är med på resan.

 

Kontakta oss

info@areshabitats.se | +46 76 1100 396

Tack för ditt meddelande. Vi hör av oss inom kort!

Vi hos Ares Habitats ställer de rätta frågor så att du får lär känner glesbygden på riktigt.